Tekniske krav

  • Plattform: Windows, Linux, Mac, iOS, Android
  • Skjermoppløsning: 1024x768 eller høyere
  • Nettleser: De fleste nettlesere
  • Tillegg: Flash Player (klikk her for å laste ned Flash Player).
  • Cookies: Tillatt
  • Javascript: Tillatt

Lydopptak: Språkkursene krever at du installerer et programvarekomponent for lydopptak. Lydopptak virker bare for nettleseren Internet Explorer. Hjelp - Lydopptak


Dersom du skal bruke læremidler på Kunnskap 7 (portal.kunnskap.no) så trenger du ikke å installere programvare for lydopptak. Lydopptak på Kunnskap 7 fungerer også med andre nettlesere. Det finnes egne hjelpsider for Kunnskap 7
Hjelp - Kunnskap 7 (blå)


For å få fult utbytte av læremidlene er det anbefalt å bruke høyttalere eller hodetelefoner. Hvis du har liten plass på skjermbildet kan det lønne seg å bruke full skjerm modus. For å bruke dette i nettleseren "Vis> Full Skjerm" eller trykk på F11 tasten.

Hvis du har problemer med å vise teksten inne i læremidlene, klikk her for å installere manglende symboler.


Copyright ©2020 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy