Mine spillelister

Du kan lage og skreddersy dine egne kurs og presentasjoner. Du kan velge og plukke kapitler og sider fra læremidlene, du kan også legge til egne filer - vi kaller disse for Spillelister.

Spillelister kan opprettes under "Mine spillelister" eller direkte fra sidene med "Detaljer om ressursen" (klikk på "Legg til spilleliste" under ressursen).

Du kan inkludere i Spillelistene:

- ressurser fra læremidlene (klikk på 'Legg til Ressurser')
- egne filer som eksempel dokumenter og bilder (klikk på 'Legg til Fil')
- lenker til web-sider (klikk på 'Legg til Url').

Hver ressurs i spillelistene kan redigeres separat, og du kan legge til beskrivelser. Du kan også velge om hver enkelt av ressursene skal brukes under "dagens" presentasjon med ("Spill Av / På").
Du kan skrive ut oversikter over Spillelistene og eksportere de som PDF.

Det finnes ferdiglagde spillelister for alle kursene. Du finner dem ved å skrive spilleliste i søkefeltet eller ved å klikke på Kategorier og velge Spilleliste under Type ressurs.

>
Copyright ©2020 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy