06.10.2016   Den nye TRAS-alderen

Den nye TRAS-alderen

Ingen barn i barnehagen er for små eller for store til å kartlegges av «Trollord».

BEGEISTRET: Arnhild Thoresen samler troppene for å jobbe med språkstimulering foran trykkskjermen. Foto: Inge Ove Tysnes 

– Før var det TRAS for alle penga, og så skal vi nærmest ikke nevne ordet «kartlegging» igjen.

Arnhild Thoresen, barnehagebestyrer i Solli barnehage, ser noe himmelfallen ut. Hun viser til et brått værskifte i samfunnsdebatten, hva angår å kartlegge barns språkutvikling fram mot skolealder.

En ventetid helt opp mot ett år er ikke uvanlig, før barna endelig får den hjelpa de har krav på i systemet.

Bestill uforpliktende prøvetilgang i 30 dager

Spesialpedagogisk tiltak

Da august og 2013 kom, investerte barnehagen i det digitale læremidlet «Trollord».

– Vi ønsket noe som kunne hjelpe barn med språkutvikling. Den gang, i 2013, skjønte vi ikke at Trollord også kunne fungere så fint som kartleggingsverktøy, påpeker Thoresen.

De visste ikke akkurat da, at læremidlet skulle gi barna et løft i språklig selvtillit, samtidig som det ble en veiviser med diskret hentydning om videre oppfølging.

– Med «Trollord» har vi fått kartlagt mange barn i en tidlig språkfase. Vi kan lett følge progresjonen, og ikke minst synes ungene selv dette er fantastisk gøy å jobbe med, sier Thoresen.

LEK OG MORO: Terskelen for å uttale ukjente ord oppleves mer overkommelig i lekende omgivelser. Foto: Inge Ove Tysnes 

Kunne preposisjoner likevel

Barnehagebestyreren i Solli barnehage bobler over av historier når hun skal fortelle om unger som har dratt nytte av kartleggingen i «Trollord».

Den lille gutten alle var så bekymret for, fordi han slet med preposisjoner. Han sa under, over, og av, men som regel i feil setting.

– Vi satte gutten til å jobbe med modulen «Talebilder», og testet ham flere ganger for å finne ut hvor skoen trykket. Var det noe gutten kunne så var det preposisjoner! sier Thoresen.

Hun understreker at barna må oppleve testingen som lystbetont. Det må være morsomt.

– Selvsagt kan de laste ned spill som gir assosiasjoner om dette gratis på nettet. Men det blir ikke like proft. Du får ikke den samme strukturen, helheten og progresjonen i oppgavene.  Du får ikke de samme tilbakemeldingene.

SE PÅ DEN!: Med en stor trykkfølsom skjerm kan flere barn jobbe samtidig med Trollord. Foto: Inge Ove Tysnes 

Fra nettbrett til storskjerm

Det begynte med en stasjonær skjerm og mus med ledning. Så dro to ansatte på kurs til Trondheim, og det ga vann på mølla for å satse ytterligere på bruken. I mellomtiden stakk en spesialpedagog i kommunen hodet innom Solli barnehage og viste begeistring for læremidlet.

– Vi byttet over til nettbrett, men det ble for lite. Og med mus og skjerm ble det for knotete med små barnehender. Så da kjøpte vi like gjerne en stor skjerm, forteller Thoresen, og spinner entusiastisk videre om en liten to-åring som foreleste for sine flerkulturelle foreldre.

– Han ga faktisk foreldrene en fargelære fra storskjermen. Fargelæren inngår i en av modulene i «Trollord», og to-åringen forklarte foreldrene, som ikke var så gode i norsk – hva disse fargene het på norsk. Det er ganske utrolig, eller hva?

Thoresen i Solli barnehage forteller videre om et barn som ikke kunne fargene. Men da han jobbet med «Trollord», ble han både fascinert og motivert og syntes det var gøy. I kartleggingsverktøyet TRAS blir for eksempel barnas fortidskunnskaper i verb testet mye.

– Mye av det som går igjen i TRAS kan du kartlegge i «Trollord», sier hun og viser til modulen «Se og Si».

– Foreldrene ønsker gjerne å vite hva ungene driver med mens de er på jobb. Med dette blir alt veldig synlig. Ungene kan vise hva de har lært ved skjermen, og jeg som pedagog kan vise foreldrene progresjonen til barna, forklarer hun. 

Støtte til «leseglede»

Barnehagen fikk i 2012 støtte fra Nordland fylkeskommune, midler som skullestyrke barnas leseglede og de voksnes kompetanse om språkstimulering. Den gang jobbet barnehagen mye med begreper. Nå som barnehagen bruker «Trollord» syns Thoresen det er mye enklere å gi barna det tilbudet de har krav på, og å legge til rette for hvert enkelt barn.

– Prosjektet var i utgangspunktet et leseprosjekt, så endte vi opp med «Trollord».

– Hvem er «Trollord-brukeren»?

– Hos oss er det tre grupper som er ekstra prioritert. Det er de som skal begynne på skolen, så er det de som behøver spesialpedagogisk hjelp, og barn med tospråklig bakgrunn. Men alle får hjelp med læremidlet, sier Thoresen.

Hun poengterer at oppgavene må tilpasses. Bare én gang kan hun huske at noen syns «Trollord» ble for kjedelig.

– Det ble for lett for ham. Så da satte jeg ham opp et nivå, da var det gøy. Det er veldig mange kapitler å velge mellom. Når barna har gjort og fulgt planen vår, lar vi dem jobbe med akkurat det de vil i læremidlet ...

 … Og da er favoritten?

– «Rytmeleker». Uten tvil. Da kan du tro det blir livlig på øya vår (modul der barna skal jobbe med tempo, rytme og instrumenter), humrer Thoresen.

KARTLEGGER SPRÅKET: Thoresen bruker Trollord til å kartlegge barnas språkutvikling. Foto: Inge Ove Tysnes 

To kartlegg or not to kartlegg

Arnhild Thoresen har oppsiktsvekkende 30 år bak seg i barnehage. I alle disse årene har det handlet om å stille seg årvåken til nye skifter og trender, gå inn i pedagogiske modeller og jobbe for best mulig læring og utvikling.

– Ja visst kan de si mye negativt om «kartlegging» av barn. Samtidig som vi daglig må forholde oss til barn som venter på den hjelpa de har krav på når språkutviklingen ikke følger normal progresjon. Det er i dette hullet vi ønsker å møte barna, presiserer Thoresen.

Hun viser til at «Trollord» er så mye mer enn et skjema. Det er et spill med mye flott animering, men for de voksne blir språklige utfordringer gjennomskuet og dermed mulig å ta tak i raskt.

– Jeg har jobbet i barnehagen i 30 år, og dette er det beste jeg har brukt så langt.

Nå har spesialpedagogen i kommunen også begynt å ta i bruk læremidlet.

– Det syns vi er hyggelig. Nå får den andre barnehagen i Herøy også glede av «Trollord». 

 

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy