16.10.2015   Tall i langsomt tempo ble klar tale

Tall i langsomt tempo ble klar tale

Skole i Bergen tar grep for å forebygge matematikkvansker på småskoletrinnet.

FULL POTT: Guttene fra Skranevatnet skole hadde alt rett på den vanskelige modulen i «Jeg kan regne 1-4». Foto: Marit Hommedal

Siri Een er lærer og jobber ved Skranevatnet skole. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole og ligger sørvest for Bergen sentrum. For ett år siden logget skolen inn til det digitale læremidlet «Jeg kan regne 1-4». 

Nettressursen består av flere tusen sider. Hver side bretter ut lignende oppgaver i en langsom fart. 

– Den sakte progresjonen gjør at elevene får drillet seg i både begreper og terminologi. De oppnår i større grad en forståelse av det som er abstrakt, sier Siri Een. 

 

Mer å velge i

– Utfordringen syns jeg er å finne nok oppgaver på riktig nivå. Jeg har for eksempel elever som går i tredje klasse, men som følger læreplanmålene i andre trinn, sier Een. 

Sammen med kollegaen Trude Eide Haugen ble skolen med som testpiloter hos forlaget CyberBook våren 2014. Læremidlet fikk raskt skjermer å lyse fra, og et drøyt halvår senere ønsket ungdomsskolelærere også å ha se på mulighetene.
 

Bestill uforpliktende prøvetilgang i 30 dager
 

Nivådelt

Siri Een peker mot en interaktiv tavle. Tavla viser tre bløtkaker og tema er «brøknotasjon». Elevene skal telle kakestykker. Det abstrakte serveres til noe spiselig. Oppgaven tilhører den «røde» og krevende delen av «Jeg kan regne 1-4».

– I spesialundervisningen ønsker vi gjerne å inkludere. Når vi jobber med nettressursen, får vi differensiert i både større og mindre grupper. Eleven får jobbe med sine medelever og de kan jobbe med samme emne, bare på et annet nivå, sier Een. 

– Det er presentasjonen av fagstoffet som er ulikt. 
 

FÅR SKRYT FRA LÆREREN: Lærer Siri Een er stolt over hvordan elevene kom fram til svaret. En animasjon gir dem applaus. Foto: Marit Hommedal

Oransje for spesped

Selv har Siri Een 1. til 4.-trinn i normalskolen. Læremidlet de bruker er oppbygd etter farge. Oransje for den yngste aldersgruppa, gul, blå og grønn, mens rød regnes for fjerde trinn.

«Oransje» skjuler sifrene mellom 0 og 10, og «rød» tallene over 1000. Skranevatnet skole bruker den mandarinfargede delen i mindre grad. De to spesialskolene Frydenhaug og Blindernveien (hhv. i Drammen og Oslo) har imidlertid nytt godt av modulen (begge piloter sammen med Skranevatnet). 

– De to spesialskolene har fått mye gratis med oransje modulen. Jeg vet de har brukt mye tid på å lete i bøker etter gode oppgaver, sier Een.

 

I MEDIA: Denne saken er publisert i avisen Fanaposten 29. september 2015. 

 

Bestill uforpliktende prøvetilgang i 30 dager


Høytlesning 

Frydenhaug og Blindernveien har elever som ikke kan lese. Det gjelder flere av dem Siri har også. De behøver ekstra hjelp til tekstoppgaver. «Jeg kan regne 1-4» har innebygget opplesning. 

– Elever spiller enkelt av en tekstoppgave selv. Det er en nyttig funksjonalitet for flere av mine elever. I tillegg spiller vi av videoer og lytter sammen. Noen ganger snurrer jeg filmene på lydløs, på den måten får de testet seg, sier Een.

PRESENTASJON: Lærer Bente Aadland ved Skranevatnet skole hjelper til før eleven skal vise foran de andre i klassen. Foto: Marit Hommedal
 

Tetter hull

Selv om «Jeg kan regne 1-4» i utgangspunktet er en ressurs for småskoletrinnet, har også lærere fra ungdomstrinnet bedt om innpass. 

– De savnet verktøy for å tette hull. Vi ser at også tenåringene med fordel kan jobbe med den «røde» delen for fjerdetrinn og likevel ha utbytte av det, sier Een.


« – Jeg greide det!»

Siri Een merker at det nye læreverket i matematikk har gjort henne mindre avhengig av kopimaskinen. Nå er letingen snudd på hodet. 

– Nå går det i stedet tid til å finne oppgaver i nettressursen. Det er fryktelig mange, men det er jo egentlig et luksusproblem, sier Een og smiler. 

Eleven vurderer seg selv via tre forskjellige emoji som ivrer etter å bli sett («Jeg fikk det ikke til», «Jeg trengte litt hjelp!», «Jeg greide det selv!»). 

Noen ganger mestrer de oppgaver helt på egen regning.

– «Se, Siri! Jeg greide det, jeg greide det!», roper de og drar meg mot skjermen. Det er nesten litt komisk når de forstår noe de nettopp ikke skjønte, sier Een. 

I VÆRET: Hendene er raskt oppe når Bente Aadland vil ha hjelp med regnestykkene på storskjermen. – Hva er riktig her? Foto: Marit Hommedal
 
 
 
 
Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy