29.08.2017   Slik skal PPT-kontor i Nordland inspirere

Slik skal PPT-kontor i Nordland inspirere

PPT for Vefsn-regionen kjøper inn det digitale læremidlet Trollord for å jobbe med språkstimulering.

ÅRSAK OG VIRKNING: Leder for PPT Vefsn-regionen Jørn Kvaløy og PP-rådgiver Sissel Bakke ser muligheter i Trollord i sitt videre arbeid. Foto: Privat

Så langt har spesialpedagogene benyttet seg av materiell som Språkkista og Snakkepakken, og det som har vært digitalt har kun vært ulike apper. Nå satser PPT for Vefsn-regionen mer digitalt, og har gått til innkjøp av læremidlet Trollord fra CyberBook.

– Vi har hørt veldig mye bra om Trollord og nå ønsker vi å sjekke det ut, sier Sissel Bakke, PP-rådgiver i Vefsn-regionen.

Be om uforpliktende demotilgang i 30 dager

 

Manglet digitalt tilbud

De har inntil nå ikke hatt noe helhetlig digitalt materiell som de har kunnet bruke i møte med barna.

Hver dag reiser PP-rådgivere og kommunens spesialpedagoger rundt til skoler og barnehager for å utrede og for å jobbe med ulike språkvansker blant barna.

– Vi ønsket oss et opplegg som var litt nytt og artig, i Trollord fant vi fine bilder og mange muligheter. Det er morsomt for både oss og barna når vi har noe spennende å jobbe med, sier Bakke.

 

Ulike vansker

De jobber med barn med ulike utfordringer, alt fra Downs syndrom, forsinket språkutvikling av ulike årsaker og minoritetsspråklige. Først skal de prøve Trollord på førskolebarn.

Trollord passer for barn mellom tre og åtte år.

– Vi har allerede fått prøvd litt med barna, og de synes dette er storveis å holde på med. Spesielt lydoppgavene. De liker å snakke når de får høre sin egen stemme etterpå, og de liker farger, tilbakemeldinger og at det skjer noe i oppgavene, sier Bakke.

Hun trekker fram det mangfoldige utvalget av oppgaver i Trollord.

– Vi får jobbe med veldig mange av språkets sider. Det er tydelige og fine bilder. De mange oppgavene gjør at det ikke blir kjedelig, og vi får arbeidet med mange repetisjoner samtidig som oppgavene er variert, sier Bakke.

PPT for Vefsn-regionen kjøpte inn Trollord våren 2017.

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy