Norsk som andrespråkNorskPluss-serien
NorskPluss-serien gir store muligheter for tilpasset opplæring og selvstendig arbeid. Serien består av nettressurser på Kunnskap.no, bøker og lærerveiledninger. Nettressursene er enkle å ta i bruk, interaktive og motiverende. Med nettressursene får hver elev en personlig brukertilgang på internett hvor svar og resultat lagres.

 

Vil du prøve NorskPluss-serien uforpliktende med elever i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no Du får elevbrukere og en lærerbruker med tilgang til elevenes resultat. Be gjerne om vurderingseksemplar av bøkene i tillegg.

 

Kurs: 
Det er lagt ut en oversikt over gratis innføringskurs i NorskPluss-serien på www.kunnskap.no/kurs. Hvis arbeidsplassen din ønsker andre kurs eller presentasjoner, er det bare å kontakte oss.

 

Bestilling: Lisenser og bøker i NorskPluss-serien kjøpes i egen nettbutikk. 

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy