NorskPluss


Forfatter: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Dordi Grave


NorskPluss er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med liten eller middels utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

 

• Gradvis progresjon fra A1 til B1
• Innhold for spor 1 og 2
• Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
• Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
• Norskprøveforberedende oppgaver
• Digitale kapittelprøver
• Bildeordbank med ord og setninger
• Bokmål og nynorsk
 Nettressursen med hundrevis av selvrettende oppgaver fordelt på oversiktlige kapitler gir store muligheter for differensiering. Den består av: uttaletrening, bildeordbank, norsk A1-B1, kapittelprøver, lyttetester og eksempeltester.

 

Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. Tekstbøkene følger innholdet i nettressursen. Alternativt kan nettressursen brukes i kombinasjon med et annet læreverk, eller brukes til repetisjon. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene på nett.

 

NorskPluss er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og VOX.

 

Vil du prøve NorskPluss uforpliktende i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no

 


Komponenter:
Nettressurs nivå A1-B1 
Tekstbok spor 1 og 2 A1
Tekstbok spor 2 A2
Tekstbok spor 2 og 3 B1
Arbeidsbok spor 1 A1
Arbeidsbok spor 2 A1
Arbeidsbok spor 2 A2
Arbeidsbok Spor 2 og 3 B1
Ressursperm


 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy