NorskPluss Akademi


Forfatter: Marie Aalen


NorskPluss Akademi er et komplett nettbasert læremiddel for voksne med høyere utdanning tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er meget godt egnet for fjernundervisning og selvstudium i kombinasjon med noe undervisning.

• Gradvis progresjon fra A1 til B1
• Innhold for spor 3
• Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
• Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
• Digitale kapittelprøver
• Norskprøveforberedende oppgaver
• Bokmål og nynorsk

 

 NorskPluss Akademi er skreddersydd for voksne med akademisk bakgrunn som vil begynne å jobbe i Norge. Med NorskPluss Akademi kan deltakerne studere når og hvor de vil. Nettressursen åpner for selvstendig arbeid med uttaletrening og norsk A1-B1.

 

Tekstbøkene med oppgaver er beregnet på en kombinasjon av klasseromsundervisning og selvstendig nettstudium. De består av tekster fra nettressursen og ekstra lesetekster, muntlige- og skriftlige oppgaver, uttaleøvelser, elevgrammatikk, verbliste og fasit.

 

NorskPluss Akademi er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og VOX.

 

Vil du prøve NorskPluss Akademi uforpliktende i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no

 


Komponenter:
Nettressurs nivå A1-B1
Tekstbok med oppgaver A1
Tekstbok med oppgaver A2


 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy