NorskPluss VGS


Forfatter: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Kathrine Wegge

NorskPluss VGS er et komplett læremiddel med en tekst-, arbeidsbøker og en omfattende nettressurs tilpasset Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

• Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 3
• Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
• Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
• Digitale kapittelprøver
• Metodisk veiledning med forslag til muntlige aktiviteter
• Bokmål og nynorsk

 

 

 

Innholdsoversikt

Målrettet opplæring i grunnleggende norsk (PP)

 

I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver enten de er integrert i vanlige klasser eller går i egne innføringsklasser. Den omfatter: uttaletrening, bildeordbank, norsk nivå 1 til nivå 3, lyttetester, kapittelprøver, litteraturhistorie, litterære tekster, litteratur før og nå og sjangerlære. 

 

Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene i nettressursen. Ressurspermen inneholder undervisningsopplegg, grammatiske forklaringer, metodiske øvelser og frie aktiviteter til hvert eneste kapittel

 

NorskPluss VGS er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 

Vil du prøve NorskPluss VGS uforpliktende i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no

 

 

Komponenter:
Nettressurs nivå 1-3 
• Tekstbok nivå 1 og 2 
• Tekstbok nivå 3 
• Arbeidsbok nivå 1 og 2 
• Arbeidsbok nivå 3 
• Ressursperm 
 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy