NorskPluss Barn

Forfatter: Marie Aalen 

 

NorskPluss Barn gir nyankomne elever på barnetrinnet, enten de kan lese eller ikke, en rask inngang i det norske språket.

• Fokus på kommunikasjon i skole og hverdagsliv
• Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 2
• Inspirerende tegnefilmer og oppgaver til hvert kapittel
• Språklig produksjon i fokus
• Kapittelprøver med tilbakemelding på måloppnåelse
• Digital bildeordbank


 

Innholdsoversikt NorskPluss Barn nettressurs

Innholdsoversikt NorskPluss Barn Bildeordbank

Målrettet opplæring i grunnleggende norsk (PP)

 

NorskPluss Barn nettressurs består av korte kapitler bygget opp rundt en animasjonsfilm som viser forskjellige hendelser og kommunikasjonssituasjoner på skolen og i fritiden. Etter animasjonen følger interaktive oppgaver som appellerer til flere sanser og ferdigheter.

 

Kapitlene gjennomgås normalt i fellesskap først. Klassen øver så muntlig på setningsstrukturer, språkfunksjoner og situasjoner, både samlet og i par. Det er forslag til klasseromsaktiviteter i ressurspermen og i arbeidsheftene. Til slutt kan elevene jobbe på egen hånd med pc/nettbrett eller arbeidsheftet.


Vil du prøve NorskPluss Barn uforpliktende i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no

 

Komponenter:

NorskPluss Barn nivå 1 og 2 nettressurs 
NorskPluss Barn Bildeordbank nettressurs 
NorskPluss Barn Ressursperm  
NorskPluss Barn Snakke-, lese-, tegne- og skrivehefte 1 

 


 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy