TrollordTrollord er en stor lærebase med mer enn 2700 oppgaver for begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon. Lærebasen består av de fem modulene Steg for Steg, TaleBilder, Se og Si, OrdLeker og RytmeLeker, som kan brukes slik de er, eller som også kan brukes på tvers ved at læreren henter ut ønsket lærestoff og setter sammen til egne oppgaver. 

 

Lærerveiledninger: OrdLekerRytmeLekerSe og SiSteg for StegTaleBilder
 

  

 

 


• Å bruke stemmen og å produsere lyder.
• Å øve opp den auditive intelligensen.
• Å forbedre artikulasjonen.
• Å øke aktivt og passivt ordforråd .
• Å øve ferdigheten til å beskrive.• Å imøtekomme behovet for tilrettelagt materiell for språkstimulering for barn med særskilte behov.
• Å stimulere til samarbeid og inkludering for alle barn og elever.
• Å gi foreldre og foresatte mulighet til å involvere seg i bruken av materiellet.
• Å bidra til videreutvikling av multifunksjonelt pedagogisk verktøy i barnehager og skoler.

 

Trollord bygger på det internasjonale læremiddelet EduSensus fra SanomaPro, og er bearbeidet og videreutviklet for norske forhold av CyberBook Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy