Jeg kan regne

 

Forebygg matematikkvansker tidlig 

«Jeg kan regne» er et motiverende nettbasert læremiddel som henter eksempler fra elevens verden. De mange audiovisuelle presentasjonene hjelper elevene til å «se» matematiske problemer.


• Tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet for 1.-4.-trinn 
Gradvis progresjon fra konkret til abstrakt, og fra lett til vanskelig 
• Egen modul for elever med store matematikkvansker
• Vanskelighetsgrad er delt inn etter fargene oransje, gul, blå, grønn og rød 
 

Vil du prøve «Jeg kan regne» uforpliktende i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no

Læremidlet er støttet av Utdanningdirektoratet.

 
 


Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy