Jeg kan regne

 

Læreverket som forebygger lærevansker i matematikk. 

«Jeg kan regne» er et nettbasert læremiddel i matematikk 1-4 som henter eksempler fra elevens verden. De mange audiovisuelle presentasjonene hjelper elevene å «se» matematiske løsninger.• Tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet for 1.-4.-trinn 
Gradvis progresjon fra konkret til abstrakt, og fra lett til vanskelig
• Hvert emne er nivådelt i basis, trene og ekstra
• For nettbrett, mobil og pc
• Alle matematiske begreper forklares med animasjoner og bildeserier

 

 

«Jeg kan regne» gjør det lettere for deg å tilpasse matematikkundervisningen. Hvert emne/kapittel er nivådelt i: basistrene og ekstraBasis bør alle gjøre, trene gir mengdetrening og ekstra byr på utfordrende oppgaver for de flinkeste.

 

«Jeg kan regne» er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningdirektoratet.

Miniveiledning (pdf) (docx)

 

  


 

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy