Universell Matematikk Ungdom

 

Universell Matematikk Ungdom gir deg bedre tid til å veilede elevene:


• Tid til individuell oppfølging

• Tid til å hjelpe de som trenger det spesielt

• Verktøy til å tilpasse lærestoffet individuelt

• Ferdige undervisningsopplegg for tavle/ prosjektor til å skape dialog i klassen

• En digital “ekstralærer” som gir individuelle tilbakemeldinger og retter

 

Med Universell Matematikk Ungdom - Tavle får du alle ressurser du trenger til den interaktive tavlen samlet på ett sted. Etter dine felles gjennomganger, jobber elevene med fagstoffet selv.


• Over 150 opplegg for gjennomgang av fagstoff

• Flere tusen animasjoner og illustrasjoner

• Spill og varierte oppgaver

• Lærere kan sette sammen oppgaver og tester til elevene individuelt eller i grupper

• Universell Matematikk Ungdom kartlegger og retter

 

Universell Matematikk Ungdom er et komplett digitalt læremiddel i matematikk for 8. til 10. trinn.
 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy