Ordimellom

 

Ordimellom åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir. Elevene ser forfatterintervjuer, utdrag av kjente skuespill, løser nivådifferensierte interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lytte til eller lese tekstene og oppgavene.


• Interaktive sjangermoduler 
• Skjønnlitteratur før og nå 
• Grammatikktrening med selvrettende oppgaver 
• Litteraturhistorie med filmklipp og ordforklaringer 
• Elevene lærer å skrive tekster trinn for trinn 
• Veiledet lesing 
• Oppgaver, enkeltord, læreregler og tekster er lest inn 
• Lett å kombinere med enhver lærebok

 

Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk 
for ungdomstrinnet. Det egner seg godt for elever 
med og uten IOP.

 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy