Syklus


Utforsk naturen gjennom oppgaver, video, spill og animasjoner

«Syklus» inviterer elevene til å utforske nauren gjennom interaktive oppgaver, video, spill og animasjoner. Unnu fra Newton og Trond Viggo fra «Kroppen» assisterer og veileder elevene underveis.

 

Til grunn for alt lærestoffet i «Syklus» ligger forskerspiren. Elevene skal formulere naturfaglige spørsmål om noe de lurer på. De skal foreslå mulige forklaringer, stille hypoteser og teste disse. 

• Dekker utvalgte mål fra læreplanen - mål som visualiseres og som skal bidra til at elevene ser sammenhenger.

• Har over 150 videoklipp fra Newton, Kroppen, Roteloftet og andre TV-program som er satt i en pedagogisk sammenheng.

• Utviklet i samarbeid med NRK og med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 

Vil du prøve «Syklus» uforpliktende i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no
 

Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy