Syklus


Syklus inviterer elevene til å utforske naturen gjennom interaktive oppgaver, film, spill og animasjoner. Unni fra Newton og Trond Viggo fra "Kroppen" assisterer og veileder dem underveis.


Til grunn for alt lærestoffet i Syklus ligger forskerspiren. Elevene skal formulere naturfaglige spørsmål om noe de lurer på, de skal foreslå mulige forklaringer, stille hypoteser og teste disse. 

 

Målet med Syklus er at elevene skal synes at naturfag er gøy. Syklus skal også være en hjelp for læreren. Syklus dekker utvalgte mål fra læreplanen – mål som kan visualiseres med digitale ressurser og som skal bidra til at elevene ser sammenhenger.


Syklus har over 150 klipp fra Newton, Kroppen, Roteloftet og andre TV program som er satt i en pedagogisk sammenheng. Syklus er utviklet i samarbeid med NRK og med støtte fra Utdanningsdirektoratet. 

 

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy