Språkstien


 

Språkstimulerende og morsomme oppgaver - forberedende lese og skriveopplæring

«Språkstien» er et nettbasert læremiddel med språkstimulerende og morsomme oppgaver basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder.

 

Arbeid med fonologisk bevissthet

Fra lyd til bokstav

Selvrettende oppgaver

Bokmål- og nynorsk versjon

 

Fire nivå

- Stjerne - kombiner lyd og bilde

- Sol - kombiner lyd, bilde og tekst

- Måne - kombiner lyd, (bilde) og tekst

- Planet - kombiner lyd og tekst

 

I Språkstien leker, improviserer og eksperimenterer elevene med rim, rytme, språklyder og ord. Samtidig får de trening i å bruke tastatur og i å benytte datamaskinen til tekstskaping.

  

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy