Wow!


 

«Wow!» består av flere hundre oppgaver i engelsk for elever på 3. og 4. trinn. Oppgavene består blant annet av dataspill, puslespill, sanger, personlige brev, diaologer og fortellinger. Morsomme oppgaver og audiovisuelle virkemidler gjør at elevene fester seg ved nye ord, strukturer og uttale. 

• 20 omfattende leksjoner
• Varierte interaktive oppgaver
• Mer enn 80 timers intensiv språklæring
• Systematisk trening i de språklige ferdihetene

Innholdet dekker viktige kompetansemål i engelsk språklæring og kommunikasjon for 3. og 4. trinn. 

 

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy