LIKT


Mangler skolen din et helhetlig opplegg i IKT?

Flere hundre skoler over hele landet gjennomfører dataopplæring ved hjelp av LIKT. 

LIKT er så enkelt lagt opp at elevene etter korte gjennomganger kan arbeide selvstendig med innholdet.

• 24 datakurs fra 1. til 10. klasse.

• Tester til hvert kurs.

• LIKT-kort og kursbevis.

• Tilpasset ulike versjoner av MS-Office

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy