NorskPluss Barn


NorskPluss Barn gir nyankomne elever på barnetrinnet, enten de kan lese eller ikke, en rask inngang i det norske språket.


• Fokus på kommunikasjon i skole og hverdagsliv
• Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 2
• Inspirerende tegnefilmer og oppgaver til hvert kapittel
• Kapittelprøver med tilbakemelding på måloppnåelse
• Digital bildeordbank

 

 

Vil du prøve NorskPluss Barn uforpliktende med elever i 30 dager? Send en epost og oppgi skolenavn til: kunnskap@kunnskap.no Tilgangen gis til lærere. Privatpersoner kan prøve utvalgte kapitler i nettbutikken for private

 

• Innholdsoversikt NorskPluss Barn nettressurs

• Innholdsoversikt NorskPluss Barn Bildeordbank

• Målrettet opplæring i grunnleggende norsk (PP)

 

 

NorskPluss Barn nettressurs består av korte kapitler bygget opp rundt en animasjonsfilm som viser forskjellige hendelser og kommunikasjonssituasjoner på skolen og i fritiden. Etter animasjonen følger interaktive oppgaver som appellerer til flere sanser og ferdigheter.

 

Kapitlene gjennomgås normalt i fellesskap først. Klassen øver så muntlig på setningsstrukturer, språkfunksjoner og situasjoner, både samlet og i par. Det er forslag til klasseromsaktiviteter i ressurspermen og i arbeidsheftene. Til slutt kan elevene jobbe på egen hånd med pc/nettbrett eller arbeidsheftet.

 

Komponenter:

• NorskPluss Barn nivå 1 og 2 nettressurs 
• NorskPluss Barn Bildeordbank nettressurs 
• NorskPluss Barn Ressursperm  
• NorskPluss Barn Snakke-, lese-, tegne- og skrivehefte 1 

 


 
Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy