Mattika

 

Lær matematikk overalt – på nettbrett og pc. I Mattika lærer elevene matematikk med konkrete, praktiske eksempler fra deres hverdag. 

 

I Mattika lærer elevene matematikk med konkrete, praktiske eksempler fra deres hverdag. Med både arbeidsark, interaktive oppgaver og forklarende animasjoner er Mattika godt egnet for både stasjons- tavle- og samtaleundervisning. Alle oppgaver gir umiddelbar tilbakemelding, og elevene får premie om alt er løst rett.

Vil du prøve «Mattika» uforpliktende i 30 dager? Send en epost til: kunnskap@kunnskap.no

Kapitlene innholder:
• La oss prate: Elevene oppfordres til å snakke om egne erfaringer med nye matematisk emner.
• Animasjoner: I animasjonene kan elevene utforske og leke med nye emner.
• Grønne oppgaver: Tre sider med oppgaver i emnet. Alle oppgaver gir eleven umiddelbar tilbakemelding.
• Rød oppgave: Vanskelig oppgave der eleven må bruke matematikken utover det normale.
• Arbeidsark: Fra 1-3 arbeidsark med oppgaver som kan skrives ut og gjøres på papir.
• Resultat: Oppsummering i hva eleven har lært med medaljer for hver side som er løst. Elevene får en ekstrapremie om alle sidene er løst rett.
 

Mattika passer både for elever som trenger faglige utfordringer og elever med lærevansker. Det er godt egnet for stasjonsundervisning.
 

Komponenter
• Nettressurs for nettbrett og pc
• Lærerveiledning


 

 

Copyright ©2019 CyberBook AS

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy