Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
3 - Skriveregler 1
Produkt: Ordimellom I (bm)
Fag: Norsk-bokmål
Trinn: 8.-10. trinn
Type ressurs: Kapittel
Læringsmål: Lese- og skrivetrening
I dette kapitlet skal du øve på språklige detaljer. Gjennom å lese og løse oppgaver skal du bli bedre til å skrive. Det skal handle om orddeling, apostrof, avsnitt og aktiv/passiv.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Læremidler
Denne ressursen tilhører læremidlene:

Ordimellom (bm)
Skolelisens til: 25.06.2019
Pris: 3000.00 kr + MVA

Se våre andre læremidler
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy