Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
Er det en katt eller en elefant som tråkker?
Produkt: RytmeLeker
Fag: Musikk
Trinn: Spes.ped.
Type ressurs: Aktivitet
Læringsmål: Musikalske ferdigheter
Auditive øvelser: Variere tyrke Elevene skal: Gjenkjenne lyder som spilles med sterk eller svak lydstyrke.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Læremidler
Denne ressursen tilhører læremidlene:

Trollord-bokmål
Skolelisens til: 29.04.2018
Pris: 4500.00 kr + MVA

Se våre andre læremidler
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy