Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
Finn antonyma
Produkt: OrdLeikar
Fag: Norsk
Trinn: Spes.ped.
Type ressurs: Kapittel
Læringsmål: Resonneringsevne
Målet med oppgåva er å utvikle ferdigheiter i å gjenkjenne og gi eksempel på motsetnader til gitte ord. Oppgåva trener elevane i å finne antonym og sette desse saman.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Læremidler
Denne ressursen tilhører læremidlene:

Trollord-nynorsk
Skolelisens til: 20.06.2019
Pris: 5000.00 kr + MVA

Se våre andre læremidler
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy