Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
Hvilke toner har sterkt trykk? Tegn inn.
Produkt: RytmeLeker
Fag: Musikk
Trinn: Spes.ped.
Type ressurs: Aktivitet
Læringsmål: Musikalske ferdigheter
Auditive øvelser: Variere trykk Elevene skal: Gjenkjenne toner som spilles med sterkt trykk. Finne ut hvor ofte tonene har sterkt trykk. Bli kjent med toner spilt med og uten trykk og spille lydlotto. Lytte på lyder og tegne inn toner med og uten trykk.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Læremidler
Denne ressursen tilhører læremidlene:

Trollord-bokmål
Skolelisens til: 25.06.2019
Pris: 4500.00 kr + MVA

Se våre andre læremidler
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy