Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
Lytt og finn kraner som drypper i samme takt
Produkt: RytmeLeker
Fag: Musikk
Trinn: Spes.ped.
Type ressurs: Aktivitet
Læringsmål: Auditiv persepsjon
Elevene skal: Holde takten med ulike instrumenter. Lytte og finne samme takt (bildet: takt av hoppetau). Lytte til takten av hoppetauet. Slå ballen etter takten (bildet). Lytte og finne takten til dyr.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Læremidler
Denne ressursen tilhører læremidlene:

Trollord-bokmål
Skolelisens til: 25.06.2019
Pris: 4500.00 kr + MVA

Se våre andre læremidler
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy