Detaljer om ressursen
Rangering:
  •  
Din rangering:
Lytt og marker plassen i diagrammet
Produkt: RytmeLeker
Fag: Musikk
Trinn: Spes.ped.
Type ressurs: Aktivitet
Læringsmål: Musikalske ferdigheter
Auditive øvelser: Variere mellom stakkato og legato Elevene skal: Tegne inn om det spilles legato eller stakkato. Bruke brikker for å vise om det spilles legato eller stakkato.Lytte og finne ut hva instrumentet spiller og markere det med egne tegn.


Koblet til...

Copyright

Nøkkelord
Læremidler
Denne ressursen tilhører læremidlene:

Trollord-bokmål
Skolelisens til: 22.04.2019
Pris: 4500.00 kr + MVA

Se våre andre læremidler
Følg oss på
Kundeservice: 22 95 80 80 | E-post: kunnskap@kunnskap.no
For eleven - elev.kunnskap.no

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to yTeach Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy