Består av...

Naturlige tall

Negative heltall

Rekkefølge på heltall

Addisjon av heltall

Subtraksjon av heltall

Multiplikasjon av heltall

Hoderegning

Kvadrattall og kubikktall

Kvadratrøtter

Store tall