Består av...

Plassverdier for hele tall

Plassverdier bak desimaltegnet

Å bruke desimaltegn

Hvilket tall er det neste?

Tallinje for desimaltall

Større eller mindre?

Å sammenlikne mengder

Å finne rekkefølgen på desimaltall