Består av...

Brøker med nevner lik 10

Brøker med nevner lik 10, 100, 1000, ....

Brøker med nevner lik 10, 100, 1000, ...  Litt vanskeligere oppgaver

Desimaltall

Desimaltall og tallinja

Desimaltallenes størrelse