Består av...

Primtall og sammensatte tall

Metode for primtallsfaktorisering

Primtallsfaktorisering av rottutrykk

Å finnne kvadratrøtter

Å finne kubikkrøtter

Å forenkle rotuttrykk