Består av...

Avrunding av naturlige tall til nærmeste 10

Avrunding av naturlige tall til nærmeste 100

Avrunding av naturlige tall til nærmeste 1000

Avrunding av desimaltall til hele tall

Avrunding av desimaltall til 0,1

Avrunding av desimaltall til 0,01

Når er det fornuftig å runde av?