Består av...

Høyere eller lavere?

Lengre eller kortere?

Langre unna eller nærmere?

Høyest eller lavest?

Å plasserere i rekkefølge

Mellom to desimaltall