Ingen sider er lagt til.

Du kan legge til sider ved å klikke på "Legg til sider" og deretter velge "Lag ny side".


Består av...

1. Tell figurene.

2. Tell figurene.

3. Klikk på riktig tall.

4. Klikk på riktig tall.

5. Hvor mange bær?

6. Hvor mange bær?

7. Hvor mange bær?