Består av...

1. Spill animasjonen og lær om tallet 3.

2. Tell figurene.

3. Tell figurene.

4. Tell figurene.

5. Tell figurene.

6. Tell figurene.

7. Tell figurene.

8. Tell figurene.

9. Tell figurene.

10. Det er flere blomster enn sommerfugler.

11. Det er flere blomster enn sommerfugler.

12. På fatet er det 3 paprikaer.