Er endel av......

4.02. Addisjon og subtraksjon 0–5, øve mer