Er endel av......

3.02. Subtraksjon 0–5, øve meir