Består av...

1. Klikk på boksene for å bli kjent med tallet 20.

2. Regn ut.

3. Regn ut.

4. Regn ut.

5. Regn ut.

6. Lag regnestykket.

7. Lag regnestykket.

8. Lag regnestykket.

9. Lag regnestykket.

10. Lag regnestykket.

11. Lag regnestykket.

12. Lag regnestykket.

13. Lag regnestykket.

14. Hvor mange er spist opp?

15. Regn ut.

16. Regn ut.

17. Regn ut.