Består av...

1. Trekk strek fra 0 til 20.

2. Trekk strek fra 0 til 20.

3. Trekk strek fra 0 til 20.

4. Trekk strek fra 0 til 20.

5. Trekk strek fra 2 til 4 til 6 og så videre.

6. Trekk strek fra 2 til 4 til 6 og så videre.

7. Trekk strek fra 1 til 3 til 5 og så videre.

8. Trekk strek fra 1 til 3 til 5 og så videre.

9. Skriv tallene i riktig rekkefølge.

10. Skriv tallene i riktig rekkefølge.

11. Skriv tallene i riktig rekkefølge.

12. Skriv tallene i riktig rekkefølge.

13. Skriv tallene i riktig rekkefølge.

14. Skriv inn <, > eller =.