Er endel av......

3.01. Når summen er større enn 10