Er endel av......

4.06. Subtraksjon over 10 - øve praktisk