Består av...

1. Flytt eskene inn og ut av varehuset.

2. Hvor mange tiere og enere er det?

3. Hvor mange tiere og enere er det?

4. Hvor mange tiere og enere er det?

5. Hvor mange tiere og enere er det?

6. Hvor mange tiere og enere er det?

7. Hvor mange fisker er det?

8. Skriv tallet foran og tallet etter.

9. Skriv tallet foran og tallet etter.

10. Skriv tallene i rekkefølge.

11. Skriv tallene i rekkefølge.

12. Skriv tallene som mangler.

13. Gjør ferdig tallfølgen.

14. Hvor mange spikere ser du?