Består av...

1. Klikk på de små røde husene.

2. Sett inn regnetegnene <, > og =.

3. Sett inn regnetegnene <, > og =.

4. Sett inn tegnene < , > og =.

5. Sett inn tegnene < , > og =.

6. Sett tallene i rekkefølge.

7. Sett tallene i riktig rekkefølge.