Er endel av......

1.02. Sammenligne tall mellom 0 og 50