Består av...

1. Se på bildene og lær om tallene 50-100.

2. Hvilket tall ser du?

3. Hvilket tall ser du?

4. Hvilket tall ser du?

5. Hvilket tall ser du?

6. Skriv tallene på bøkene som mangler.

7. Skriv tallene på bøkene som mangler.

8. Skriv tallene på bøkene som mangler.

9. Skriv tallene på bøkene som mangler.

10. Skriv tallet foran og tallet etter.

11. Skriv tallet foran og tallet etter.

12. Skriv tallet foran og tallet etter.

13. Skriv tallene i rekkefølge.

14. Skriv tallene i rekkefølge.

15. Skriv tallene som mangler.

16. Gjør ferdig tallrekkefølgen.

17. Gjør ferdig tallrekkene.

18. Fullfør tallrekkene.

19. Fullfør tallrekkene.

20. Hvor mange klosser er det av hver farge?

21. Hvor mange klosser er det av hver farge?

22. Hvor mange klosser er det av hver farge?

23. Hvor mange klosser er det av hver farge?

24. Hvor mange klosser er det av hver farge?

25. Hvor mange klosser er det av hver farge?