Består av...

1. Dra CD-ene inn i hyllene og lær å sammenligne tall.

2. Skriv inn riktig regnetegn: < eller > eller =.

3. Skriv tallene i rekkefølge.

4. Skriv tallene i rekkefølge.

5. Skriv tallene der de passer.

6. Skriv tallene der de passer.

7. Skriv tallene der de passer.

8. Skriv tallene der de passer.