Er endel av......

1.04. Tall fra 0 til 100, større og mindre