Består av...

1. Velg riktig tegn.

2. Sett tallene i riktig rekkefølge.

3. Sett tallene i riktig rekkefølge.

4. Sett tallene i riktig rekkefølge.

5. Sett tallene i riktig rekkefølge.

6. Velg riktig tall.

7. Velg riktig tall.

8. Velg riktig tall.