Er endel av......

1.05. Sammenligne tall mellom 0 og 100