Er endel av......

2.02. Subtraksjon av et ensifret tall fra tall mellom 0 og 50