Består av...

1. Flytt øskjene inn og ut av varehuset.

2. Kor mange tiarar og einarar er det?

3. Kor mange tiarar og einarar er det?

4. Kor mange tiarar og einarar er det?

5. Kor mange tiarar og einarar er det?

6. Kor mange tiarar og einarar er det?

7. Kor mange fiskar er det?

8. Skriv talet framfor og talet etter.

9. Skriv talet framfor og talet etter.

10. Skriv tala i rekkjefølgje.

11. Skriv tala i rekkjefølgje.

12. Skriv tala som manglar.

13. Gjer ferdig talrekkja.

14. Kor mange spikrar ser du?